Hakkımızda

 ODTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu, bölüm başkanlığı onayı ile, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği bünyesinde, havacılık ve uzay bilimlerinin amatör, bilimsel ve endüstriyel uğraş alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş bir ODTÜ öğrenci topluluğudur.

 ODTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu’nun tüzük tarafından belirtilmiş esas amaçları aşağıdaki gibidir:

  •  Üniversite ve bölüm öğrencilerine havacılığı tanıtmak, havacılık ve uzay alanında ilgili oldukları konularda bilgilenmelerini ve faaliyet göstermelerini eldeki olanaklar dahilinde sağlamak 
  •  Ülkedeki diğer havacılık kurum, kuruluş ve toplulukları ile iletişim halinde olmak, ulusal boyuttaki havacılık faaliyetlerinde yer almak 
  •  Uluslararası alandaki havacılık ve uzay faaliyetlerinde topluluk olarak aktif olmak, üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek 
  •  Üyesi olduğumuz uluslararası havacılık toplulukları ile ortak faaliyetler yürüterek, havacılık ve uzayla ilgili çeşitli organizasyon, proje ve çalışmaların ülkemizde de yapılması için girişimde bulunmak

 ODTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu’nun üyesi olduğu en önemli uluslararası havacılık topluluğu, “Avrupa Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğrencileri Birliği” olan EUROAVIA’dır. EUROAVIA (European Association of Aerospace Students), 1959 yılından beri faaliyet gösteren, şu anda 19 Avrupa ülkesinin 38 şehrinde temsil edilen, toplamda 2000’e yakın üyesi bulunan bir havacılık topluluğudur. EUROAVIA’nın amacı, çeşitli üniversitelerde havacılık ve uzay eğitimi alan öğrencilerle havacılık ve uzay endüstrisi arasında bir bağ kurmak ve uluslararası düzeyde öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirip öğrencilere EUROAVIA bünyesinde çeşitli fırsatlar sunmaktır. Bu fırsatlar; havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde staj imkanı, “Fly-in” adı verilen kültürel etkinliklerle Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki öğrencilerin diğer Avrupa şehirlerini tanıması imkanı, “Workshop” adı verilen çalışma grupları ve çalıştaylarla öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce bilgi ve tecrübelerini artırmaları imkanı, çeşitli sempozyum ve seminerlerle öğrencilerin daha fazla bilgiye ulaşmaları imkanı olarak özetlenebilir. ODTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu Ekim 2002 yılından bu yana EUROAVIA üyesi olup uluslararası arenada EUROAVIA Ankara olarak tanınmaktadır; EUROAVIA’ da istekli yaklaşımları ve aktifliğiyle beğeni toplamaktadır.

Vizyon:

ODTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu’nun vizyonu:
• Türkiye’de sivil ve teknik havacılık alanında öncü ve köklü bir kulüp olarak bu alanda otorite olmak
• Üye olunan uluslar arası organizasyonlarda ilkelerine bağlı kalarak öncü ve örnek bir topluluk olmak
• İnsan kaynakları alanında vizyonumuz üyelerin bilgi, tecrübe ve yeteneklerini üst düzeye çıkarıp nesiller arası devamlılığı sağlamaktır.

Misyon:

ODTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu’nun misyonu:
• Gençliğe havacılığı tanıtmak ve sevdirmek
• Üye olunan uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi ve Türk kültürünü, Ankara’yı, ODTÜ’yü ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarda bulunmak
• Üyelerin teknik, sosyal ve kişisel gelişimlerine en ileri düzeyde katkıda bulunmaktır.